Bedrijven willen groeien, het uwe toch ook? Meer klanten betekent vaak ook meer medewerkers en dus ook meer behoefte aan ruimte. Op zo’n ogenblik moet u snel en goed geadviseerd kunnen beslissen om uw huisvestingsprobleem aan te pakken. 

Heeft u nood aan een snelle ingreep die uw bedrijf vooruithelpt? En dat zonder een al te groot budget? Dan kunt u bij Mathieu Gijbels terecht voor een gepaste oplossing. Zonder volledig te zijn, sommen we graag even op wat we u precies kunnen aanbieden. 

Heeft u te weinig plaats in uw magazijn?

 • Monteren van een luifel aan het bestaande magazijn
 • Bijbouwen van extra m2 magazijnruimte
 • Plaatsen van een tussenvloer in het bestaande magazijn

Wordt uw bureelruimte te klein?

 • Herindelen/herinrichten van de bestaande burelen
 • Bijbouwen van extra m2 bureelruimte
 • Verbouwen van bestaande lokalen tot bureelruimte

Wilt u extra licht voorzien in uw burelen/magazijnen?

 • Plaatsen van koepels of lichtstraten in bestaande daken
 • Bijplaatsen van vensters
 • Aanpassen van uw bestaande elektriciteitsvoorzieningen

Wilt u het uitzicht van uw gebouw moderniseren zonder al te grote verbouwingen/investeringen?

 • Reinigen van de gevels
 • Vervangen van schrijnwerkerij
 • Monteren van een nieuwe gevel voor de bestaande façade  
 • Renoveren van de gevels
Jimmy Mebis
Manager Service & Onderhoud
0032 89 819 195