Krijgt uw bedrijfsgebouw ook een BREEAM-label?

Heeft u alles uit de kast gehaald om de footprint van uw bedrijfsgebouw te verkleinen via doordachte renovatie? Dan kan het nuttig zijn om een label aan te vragen voor uw renovatie. Het meest bekende label van het moment is BREEAM.

Wat is het?

BREEAM is een internationaal certificaat, ontwikkeld door het gerenommeerde Britse BRE. Het staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. Concreet betekent dit dat de duurzaamheid van uw gebouw objectief beoordeeld wordt aan de hand van diverse criteria verdeeld over 9 categorieën (ecologie, management, comfort, energie, vervuiling, enz.).

Elk criterium wordt afgetoetst aan de lokale regelgeving en de standaardmarktprestaties. Nadien krijgt uw gebouw een classificatiescore die varieert van ‘pass’ (voldoende) tot ‘outstanding’ (uitmuntend). De certificatie gebeurt zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering. Het voordeel is dat u altijd nog kunt bijsturen om tot een betere classificatie te komen.

Door lokale regelgeving te combineren met het BREEAM-beoordelingsschema blijft een objectieve vergelijking met buitenlandse projecten mogelijk. Binnen het internationale aspect van BREEAM zijn er al specifieke beoordelingsschema’s uitgewerkt voor retail, kantoren en industrie. Het label heeft dus zeker zijn nut. Niet alleen omdat u als bouwheer kunt bewijzen dat de renovatie daadwerkelijk duurzaam gebeurd is, maar meer nog omdat het alle partijen doet nadenken over bepaalde keuzemogelijkheden (zowel de bouwheer, de ontwerpers, de ingenieurs als andere betrokkenen). Wat dat betreft, kunnen we het vergelijken met het ISO-label: dit bewijst niet zozeer dat het ene bedrijf beter is dan het andere, maar het verplicht de bedrijfsleiders wel om alles tot in de puntjes uit te schrijven én om over alles 2 keer na te denken.

Wat kost het?

Gaat u renoveren en wilt u het BREEAM-label behalen? Dan is het uitermate belangrijk om zowel voor het ontwerp als het studiewerk en de uitvoering in zee te gaan met betrouwbare partners. Als aannemer kan Mathieu Gijbels u zeker helpen. Hieronder zetten we even het kostenplaatje op een rijtje, zodat u weet waaraan u begint.

Terugverdientijd

Een BREEAM-label is op zich een enorm pluspunt, enkel de kostprijs is een nadeel. Voor bepaalde opties ligt de lat op vlak van duurzaamheid nog wat hoger bij BREEAM. Dat is op zich geen probleem, omdat die meerkost in de meeste gevallen ook terugverdiend wordt, maar niet altijd. BREEAM focust immers op duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord en geeft bv. ook punten voor de inplanting van het gebouw, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de fietsvoorzieningen, enz. Op deze factoren heeft u doorgaans weinig of geen vat waardoor dit een lage(re) score kan opleveren. Het gevolg is dat er op andere vlakken extra hoge punten gescoord moeten worden om in aanmerking te komen voor het label. Dat kan leiden tot minder verstandige ingrepen die zich niet of nauwelijks terugverdienen.

Recycleerbaarheid wint aan belang

De herkomst en recycleerbaarheid van materialen is ook cruciaal in het duurzaamheidsverhaal. Materialen die goed scoren op dit vlak zijn doorgaans duurder, maar erin investeren is zeker gerechtvaardigd vanuit maatschappelijk oogpunt. Houd er wel rekening mee dat die meerprijs zich nu nog niet zal vertalen in bv. een lagere energiefactuur (wat wel het geval is bij investeringen in isolatie of energiezuinige alternatieven). Het is echter erg waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst een belasting komt op CO2-uitstoot en wellicht ook op de CO2-uitstoot die optreedt tijdens de productie en het transport van (bouw)materialen. Wanneer dit werkelijkheid wordt, is een investering in recycleerbare materialen natuurlijk wel interessant, ook op vlak van terugverdientijd.

Administratiekosten

Een andere kost die u niet uit het oog mag verliezen, is het studiewerk dat gepaard gaat met het label. Als bouwheer moet u in zee gaan met een studiebureau dat gecertificeerd is voor het BREEAM-label en die uren moeten natuurlijk ook betaald worden. De analyses zijn zeker nuttig en weldoordacht, maar resulteren niet noodzakelijk in een lager verbruik. Dat geldt ook voor de hele papierwinkel die het BREEAM-label oplegt. Zo moet u bv. bijhouden hoeveel kilometer elke vrachtwagen aflegt, hoeveel hij verbruikt, enz. Het gaat dus om niet te onderschatten administratiekosten en uiteraard geldt daarvoor geen terugverdientijd.

David Leroy
Commercieel directeur
0032 89 819 100