Kwaliteit

Als organisatie wordt nv Mathieu Gijbels gedreven door een streven naar de beste kwaliteit. Om de hoogste normen te kunnen behalen, evalueren we onze procedures en werkvoorschriften continu en stellen ze bij indien nodig. Ons kwaliteitssysteem ondersteunt een project vanaf de start van de  werfvoorbereiding tot en met de oplevering.. We zijn ervan overtuigd dat  het behoud van kwaliteit  alleen kan als onze medewerkers, arbeiders en bedienden regelmatig de nodige opleidingen volgen.

Geen
Geen

Veiligheid

“Veilig werken” is onze tweede natuur! “ Niet alleen op de werkvloer is het een absolute prioriteit. In onze organisatie neemt ook de directie haar verantwoordelijkheid via werkplekinspecties. Onze KVM-manager, Yves Coenen, zorgt voor de  opvolging van het veiligheidsbeleid. Dankzij al deze inspanningen zijn wij sinds mei 2007 houder van het VCA**-certificaat dat aantoont dat we beschikken over een compleet veiligheidsbeheerssysteem.

"Veiligheid komt altijd op de eerste plaats bij Gijbels!" Monteur Ronny en ploegbaas Ferdi dragen veiligheid hoog in het vaandel. Hoe dat juist in zijn werk gaat op hun werf? Dat hoor en zie je in deze video.

Ronny & Ferdi

Milieu

Milieuzorg is een andere prioriteit in onze organisatie. Op elke werf is er grondverzet. Op basis van de bodemanalyses worden, waar nodig, steeds de passende preventiemaatregelen genomen ter bescherming van het milieu. Dezelfde zorg hebben we ivm. grondwaterverlaging. Welke kwaliteit heeft het grondwater en is hergebruik mogelijk? Daarnaast zamelen we op onze werven en in de kantoren 18 soorten afval apart in en worden zij aan de gepaste verwerker aangeboden ter recyclage.

Samengevat : elk milieu- item krijgt in onze firma de aandacht die het verdient, inclusief de periodieke milieumetingen die het Vlarem ons voorschrijft.

Onze verworven kennis willen we delen met onze klanten en  zijn wij graag uw adviespartner inzake certificaten voor duurzame gebouwen (BREEAM).

Vanessa petronciana onthaalmedewerkster bouwbedrijf mathieu gijbels limburg
Vanessa Petronciana
Onthaalmedewerkster
0032 89 819 100