De iconische Recor site in Hasselt krijgt een nieuwe bestemming. De familie Corthouts heeft een akkoord bereikt omtrent de verkoop van de vroegere gebouwen van de Hasseltse meubelfabriekDe kopers zijn een joint venture van de gelieerde bedrijven Futurn en Immopro (Mathieu Gijbels). Sinds de stopzetting van de meubelproductie en de verhuis van de salonproductie naar de site van Recor Bedding in Genk in 2020, was de familie Corthouts op zoek naar een nieuwe bestemming. Projectontwikkelaar Futurn zal er samen met Immopro nieuw leven creëren door de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvencampus. 

Projectontwikkelaar Futurn, Mathieu Gijbels, bouw bedrijvensite, Recor site
Geen

Een site met geschiedenis

Recor Group is al meer dan 70 jaar een vaste waarde in de BENELUX meubelmarkt met de merken Recor (salons en fauteuils), Sofabed (slaapbanken) en Recor Bedding (matrassen en boxsprings). René Corthouts richtte het bedrijf op in 1949 en breidde de site in Hasselt stap voor stap uit tot een van de grootste meubelfabrieken van België. In 1989 verhuisde hij de matrasproductie naar Genk om de aanhoudende groei mogelijk te maken.

De productie van kasten en tafels kwam de laatste jaren echter in moeilijkheden door internationale concurrentie. Deze activiteit werd stopgezet in 2020. De salonafdeling van Hasselt werd via een succesvolle doorstart verhuisd naar de site van Recor Bedding in Genk, waar nu nog steeds een 100-tal mensen werken. Daarnaast heeft Recor Group twee productiefaciliteiten in Centraal-Europa waar een 300-tal mensen werken.

Om de site van Hasselt een nieuwe bestemming te geven heeft de familie Corthouts een verkoopsproces geïnitieerd dat leidde tot het ondertekenen van een verkoopsovereenkomst met Futurn B, een vennootschap die 50/50 zal worden aangehouden door Futurn Holding NV en Immopro NV, deel van de Gijbels Group.

Futurn heeft een uitgebreide expertise in de reconversie van oude bedrijfsterreinen en -gebouwen naar duurzame industriezones met de modernste noden. Gijbels Group is tevens partner binnen Futurn en vooral bekend van het bouwbedrijf Mathieu Gijbels.

Projectontwikkelaar Futurn, Mathieu Gijbels, bouw bedrijvensite, Recor site
Geen

Herontwikkeling

De nieuwe eigenaars zullen de komende maanden intensief werk maken van overleg met de vele stakeholders in dit project. Voor Futurn is het een normale manier van werken geworden om onmiddellijk na de aankoop van een terrein of pand met overheden en andere belangrijke spelers in de regio in overleg te treden en te zien op welke manier de kwaliteiten van de site het best kunnen gevaloriseerd worden.

Gunther Biddelo van Futurn: “Wij beseffen dat we met de aankoop van deze site een bijna iconische plek in Hasselt hebben verworven waar we erg zorgzaam moeten mee omgaan. Je kan deze site maar 1x een nieuwe invulling geven. “ Mathi Gijbels vervolgt: “Wij zijn bijzonder fier dat we als Limburgs bedrijf onze schouders mogen zetten onder de reconversie van dit project. Samen met de specialisten van Futurn zien wij dit als een uitdaging maar vooral ook een enorme opportuniteit om een innovatief en duurzaam bedrijvenpark te creëren met een mix aan functies, belevingselementen,…”

Ook Philippe Corthouts is tevreden dat er voor de site een positief verhaal zal worden geschreven: “Wij vonden het als familie erg belangrijk om dit project over te dragen aan een betrouwbare en gedegen partij. Wij hebben er vertrouwen in dat de aangetoonde expertise van Futurn in combinatie met de sterke lokale verankering van de Gijbels Group de beste kansen biedt aan de Recor site voor een geslaagde herontwikkeling en jobcreatie.”

 

Herontwikkeling tot nieuwe bedrijvencampus

 De site is gelegen in industriegebied en de bedoeling is dit ook als hoofdbestemming te behouden. Niettemin wordt er wel gemikt op een levendige mix van bedrijfsgebouwen voor groot en klein, in een aantrekkelijke omgeving met aandacht voor groen en eventuele ondersteunende zachte functies zoals horeca- en leisure componenten.

Frederik Baert: “Wij zijn gelukkig dat we het risico van langzame verloedering en achteruitgang kunnen tegengaan en starten met de reconversie van deze iconisch plek. Een plek als deze verdient een duurzaam en innovatief bedrijvenpark. We hopen een vlot en constructief overleg te hebben met de betrokken overheden met consensus over een nieuw masterplan als eerste doelstelling.”

Nieuwe impulsen

De herontwikkeling zal volop impulsen geven aan de verdere economische ontwikkeling van de ruime Hasseltse regio. De partners staan te popelen om van de historische site terug een centrum van bedrijvigheid te maken.

Projectontwikkelaar Futurn, Mathieu Gijbels, bouw bedrijvensite, Recor site
Geen

Timing

De ambitie van de ontwikkelaars is om de komende maanden tot een breed gedragen consensus te komen met de betrokken stakeholders omtrent een globaal masterplan. Hierna zal gefaseerd en via aparte bouwaanvragen de herontwikkeling starten, beginnend met de sloop van de oudste productiegebouwen.

Niettemin zijn sommige gebouwen ook in hun huidige staat perfect bruikbaar waardoor de ontwikkelaars ook op zoek gaan naar tijdelijke en flexibele invullingen die parallel kunnen lopen met de uitrol van het masterplan.

David Leroy
Commercieel directeur
0032 89 819 100