Op zaterdag 7 maart startte het Limburgse bouwbedrijf Mathieu Gijbels met intensieve communicatie naar medewerkers en een actieplan om veilig te kunnen blijven werken. Tijdens de crisis kon bouwbedrijf Mathieu Gijbels mits heel wat maatregelen bijna volledig operationeel blijven. Bijna alle medewerkers bleven/blijven aan het werk, waardoor de afspraken met de klanten zo goed als volledig gerespecteerd konden worden. Vanaf 17 maart werken de bedienden voor meer dan 90% van op afstand. Het aantal werfarbeiders dat dagelijks naar kantoor komt is ook sterk afgenomen.  Naast veel telefonisch en online contact nam Mathieu Gijbels twee nieuwe initiatieven om de band met de medewerkers te versterken, en hun mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden.

Gezamenlijk doel: iedereen maximaal aan het werk, veilig en vanop afstand
Anticiperen voor de problemen zich voordoen, is in deze corona crisis een uitdaging. Dat er een ernstige bedreiging voor de gezondheid van onze medewerkers, klanten, onderaannemers was, en dat er een lockdown zat aan te komen was snel duidelijk. Vanaf de eerste berichten is het bedrijf in actie geschoten en werd er een crisisplan uitgewerkt.

“Ons doel is, veilig blijven doorwerken om zo onze verantwoordelijkheid t.o.v. onze medewerkers, onze klanten en de maatschappij op te nemen. Op 7 maart zijn we begonnen met het uitrollen van een crisisplan. Het eerst punt op de agenda: de gezondheid en veiligheid van onze Voordenkers. Sinds 17 maart werkt 90% van onze bedienden van thuis mét alle mogelijkheden om flexibel te werken. En reden onze 120 arbeiders allemaal apart naar de werven. Uiteraard gaven we duidelijke richtlijnen, namen we alle mogelijke voorzorgen en voorzagen we de nodige beschermingsmaterialen. Veiligheid is onze tweede natuur” Aldus HR en Marketing Directeur Herman Verwimp.

Communiceren: veilig werken en verbonden blijven vanop afstand

Voor de medewerkers op de werven en de ateliers

Snel en duidelijk communiceren met de medewerkers op de werven en in de ateliers is een absolute must, zeker als de gezondheid en veiligheid van medewerkers centraal staat. Voor de corona crisis communiceerde Mathieu Gijbels met deze groep medewerkers via veel verschillende kanalen, maar vandaag is het van levensbelang dat iedereen dezelfde informatie op hetzelfde moment kan raadplegen. Om dit op te lossen lanceerde het bouwbedrijf de app “Alundi”. Deze app geeft de mogelijkheid om alle communicatie hoe we deze crisis aanpakken, kort en correct te bundelen naar iedereen.

alundi_rechthoek.png

“Onze Voordenkers op de werven en in de ateliers zijn erg enthousiast. We zagen in de lanceringsweek een erg hoog aantal installaties van de app. Binnenkort kan elke arbeider snel en correct geïnformeerd worden. Net zoals we onze bedienden via intranet of email bereiken.” Aldus Ingrid Swinnen personeelsmanager voor onze arbeiders.

Mentaal welzijn

De bedienden van Mathieu Gijbels zijn tot op vandaag allemaal operationeel, zonder werkloosheid o.w.v. overmacht. Om hen ook vanop afstand verbonden te laten voelen met elkaar, en hen te informeren hoe optimaal en gezond kan gewerkt worden werken werd op 1 april het  platform “Verbonden Voordenkers” gelanceerd. 

“Het is voor al onze bedienden wennen aan de nieuwe werksituatie. We zijn het gewoon om fysiek nauw samen te werken. Vandaag blijven we nauw samenwerken maar, van op afstand via Teams, telefoon en andere platformen. Met VerbondenVoordenkers.com willen onze Voordenkers op kantoor helpen, inspireren en motiveren om vanop afstand toch efficiënt te kunnen werken, hun fysieke en mentale gezondheid op peil houden, hen de mogelijkheid bieden om te blijven leren en last but nog least om een smile op hun gezichten te toveren. Op die manier blijven we verbonden als één team, als één familie van Voordenkers uit Oudsbergen, Gent en Nivelles.” Aldus HR-Manager Chantal Vanaken.

verbonden_voordenkers_punt_com.jpg

Vandaag staan er exclusief voor onze medewerkers 23 blogs op verbondenvoordenkers.com over de onderwerpen die gelinkt zijn aan gezondheid, beweging, mentaal welzijn, opleiding, efficiënt afstandswerken en verbonden blijven. De onderwerpen en de inhoud van de blogs worden bepaald door de HR- en Marketing afdeling.

“Voor inspiratie van onze blogs kijken we naar partners waar we reeds mee samenwerken zoals Motion to Balance en Better Minds at Work. Bovendien vragen we feedback van onze Voordenkers. Waar hebben zij nood aan om te wennen aan dit “nieuwe normaal. Al deze input bundelen we en brengen we op een creatieve manier samen op ons platform”. Aldus Loriana Allegrezza, Marketing Manager

debora suranno onthaalmedewerkster bouwbedrijf mathieu gijbels limburg
Debora Suranno
Onthaalmedewerkster
0032 89 819 100