Ook bij renovaties werken we in bouwteam

Sneller en minder risico’s

Als er wederzijds vertrouwen is, is er eigenlijk geen enkele reden om niet als bouwteam samen te werken. Dat is een goede zaak voor de architect en de aannemer, maar in de allereerste plaats voor u als bouwheer/opdrachtgever.

Meer dan eens is gebleken dat bepaalde wensen of behoeften van onze klanten enkel en alleen op te lossen zijn door te werken in bouwteam. Krijgen we te maken met een krappe planning en wil de bouwheer het plan wat bijsturen, dan is het onmogelijk om daarvoor de traditionele procedure te volgen. Het vergt gewoon te veel tijd om daarvoor een dossier, lastenboek en prijsaanvraag op te stellen. In dat geval biedt enkel een bouwteamformule soelaas.

Dubbel interessant bij renovatie

Bij Mathieu Gijbels hebben we zowel voor nieuwbouwprojecten als renovaties heel wat ervaring opgebouwd met bouwteams. Voor beide scenario’s zijn we een sterke voorstander van deze formule. Toch komen de pluspunten bij renovaties nog extra goed tot hun recht, net omdat veel elementen onmogelijk op voorhand te voorzien en in te plannen zijn.

David Leroy
Commercieel directeur
0032 89 819 100