Renoveren in uw voordeel

Het budget is vaak een van de belangrijkste aspecten in een renovatieproject. Het bepaalt welke ingrepen al dan niet tot de mogelijkheden behoren. Het goede nieuws is dat u een beroep kunt doen op heel wat premies en subsidies bij de renovatie van uw bedrijfsgebouw.

Prefamac, renovatie, uitbreiding, mathieu gijbels
Geen

Premiezoeker

Financiële voordelen

In België zijn er een aantal instellingen die financiële voordelen bieden: alle overheden - van de federale overheid tot het gemeentebestuur - en daarnaast nog enkele andere instanties. Die financiële voordelen nemen de vorm aan van premies en subsidies, maar ook van belastingverminderingen of kortingen.

Om door de bomen het bos nog te zien, kunnen potentiële bouwers en verbouwers een handig online hulpmiddel raadplegen, nl. de Premiezoeker. Aan de hand van de gemeente waar uw project gelegen is, wordt een lijst gegenereerd met alle ingrepen waarvoor premies en subsidies beschikbaar zijn. De website geeft ook meer info over waar en hoe u het voordeel kunt bekomen.

 

Voor welke renovaties?

De precieze lijst van steunmaatregelen verandert bijna jaarlijks, maar we kunnen grosso modo wel een aantal groepen onderscheiden. ‘Groene’ werken nemen een belangrijke plaats in, naast alle aanpassingen die oude gebouwen optillen naar de hedendaagse standaarden of die het waterbeheer, de toegankelijkheid of de veiligheid verbeteren.

Ook de Vlaamse subsidie voor de herwaardering van leegstaande bedrijfsgebouwen is een bijzondere vermelding waard. Wanneer u een gebouw saneert dat in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen is opgenomen, subsidieert het Vlaams gewest tot 90% van de kosten. Financiële voordelen en steunmaatregelen zijn dus zeker een interessant aspect om mee op te nemen in de voorstudie van uw renovatieproject

Geen

Bouw- of renovatieplannen?

Leg ze in de handen van De Voordenkers!

Contacteer ons

David Leroy
Commercieel directeur
0032 89 819 100