Elk bouwproject kan voor een ‘bouwleek’ een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom stelt elke bouwheer zich best volgende vragen vooraleer te starten met een renovatie.

Wat wilt u bereiken?

U hoeft natuurlijk niet meteen een gedetailleerd programma van eisen op te stellen. Toch is het goed om tenminste al een beeld te hebben van het gewenste eindresultaat voor u naar een architect of aannemer stapt. Uw uitverkoren bouwpartner kan dit beeld samen met u scherpstellen.

Wat is uw budget?

Om teleurstellingen en financiële problemen te vermijden, legt u best op voorhand duidelijk een maximumgrens voor uw bouwbudget vast. Voorzie bij voorkeur ook een buffer voor onvoorziene omstandigheden.

Renovatie of nieuwbouw?

Dat is een belangrijke vraag. Als u openstaat voor realistische opties, dan vindt u ongetwijfeld de ideale oplossing.

Het kan bv. zijn dat u oorspronkelijk een renovatieproject voor ogen had. Toch kan na de eerste gesprekken of een stabiliteitsstudie van het gebouw blijken dat nieuwbouw beter past bij het eisenpakket. Bij een ouder gebouw zijn de funderingen vaak onvoldoende goed of het gebouw is al zo heterogeen door voorafgaande verbouwingen dat het uiteindelijk eenvoudiger, sneller en goedkoper is om alles te slopen en met een propere lei te beginnen.

Ook het omgekeerde valt voor: u heeft uitbreidingsplannen, maar misschien volstaan enkele goed gekozen interne ingrepen om de organisatie van uw ruimtes / goederen / workflow te stroomlijnen. In dat geval heeft u die extra nieuwbouwoppervlakte misschien niet meer nodig.

Moet uw bedrijf blijven draaien tijdens de werken?

Een bedrijfsgebouw volledig ontruimen is vaak geen optie. Om de verbouwingen uit te voeren met zo weinig mogelijk hinder voor uw medewerkers en activiteiten, is een goede planning essentieel. Daarbij worden de werken eventueel gefaseerd uitgevoerd.

Welke vergunningen heeft u nodig?

In de eerste plaats denken we aan de stedenbouwkundige vergunning. Een bouwvergunning is echter niet voor alle werken vereist, bekijk dit dus op voorhand met de architect. Is een bouwvergunning wel vereist, dan is het bovendien mogelijk dat er een EPB-aangifte moet volgen. Dat is over het algemeen het geval wanneer u werken laat uitvoeren aan ‘ruimtes voor menselijke bezetting’ (lees: ruimtes waarin quasi permanent mensen aanwezig zijn).

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit en de geplande renovaties heeft u daarnaast misschien een nieuwe milieuvergunning nodig of de bestaande vergunning moet misschien vernieuwd worden. Die aanvraag kunt u tegenwoordig wel samen met de bouwaanvraag indienen.

Bekijk zeker ook voor welke premies en subsidies uw renovatieproject in aanmerking kan komen.

David Leroy
Commercieel directeur
0032 89 819 100