Schade

Bij schade contacteer onze afdeling Service & onderhoud

+32 (0) 89 819 195

service@gijbels.be

Noodgevallen

U heeft schade geleden en de dagelijkse werking van uw bedrijf of uw gebouw wordt gehinderd. U kan niet verder en kampt met een noodgeval.

Voor noodgevallen garanderen wij een 24-uurservice.

Binnen de 24u:

  • zorgen we voor een voorlopige herstellen zodat het werk hervat kan worden
  •  komen we ter plekke voor een bestekopname

--> na akkoord volgt de uitvoering van het bestek

Ook verlenen we telefonisch technische bijstand bij expertiseverzekering

Niet- dringende interventies

U heeft schade geleden maar de dagelijkse werking van uw bedrijf of gebouw komt niet in het gedrang. We helpen u graag verder.

Binnen de week:

  • komen we ter plekke de schade vaststellen of analyseren we de schade aan de hand van foto’s (nodige vaststellingen doen + foto’s nemen)
  • kort hierna ontvangt u een schadebestek
     

Definitieve herstelling:

  • Bij goedkeuring van het schadebestek, maken we in overleg met u een afspraak voor de uitvoering van de herstellingswerken.  

 

Geen
Geen

Interessante links

Jimmy Mebis
Manager Service & Onderhoud
0032 89 819 195