Bij Mathieu Gijbels streven we ernaar om elke medewerker het werk te laten doen wat hij het beste kan. Want in een job die je echt beheerst, heb je veel meer kans om gelukkig te worden. En onze ervaring leert dat gelukkige medewerkers de beste krachten zijn. Vanaf het eerste contact zoeken we naar de ideale werkplek voor onze nieuwe medewerkers. Gedurende de eerste maanden krijgen zij persoonlijke begeleiding op de werkvloer. We stellen een opleidingsplan op: wat moeten ze leren, wie gaat hen begeleiden, …? Zo maken we hen stapsgewijs wegwijs in de nieuwe job.

Kerncompetenties

Onze strategie als ‘Voordenkend bedrijf’ omschrijven we als volgt: groeien door elke klant een superieure beleving te bezorgen. Gestoeld op kennis en creativiteit zoeken we naar oplossingen en een zorgeloze uitvoering voor de klant. Om dat te realiseren, hebben we de kracht nodig van de beste mensen uit de bouwsector, De Voordenkers. Elke medewerker moet beschikken over de juiste kerncompetenties om mee het verschil te maken en de bouwdromen van onze klanten waar te maken.

Levenslang leren

We kunnen ook pas de beste service aan onze klanten garanderen als onze mensen altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarom organiseren wij op regelmatige basis bijscholingen. Er zijn verplichte cursussen zoals de VCA-opleiding, maar we regelen ook opleidingen op vraag van onze medewerker(s) zelf.

LEA®N management

We willen onze processen blijven verbeteren en sneller maken en onze organisatie nog performanter maken. Daarom hebben we in 2016 een LEA®N traject opgestart waarbij al onze mensen een opleiding in LEA®N management krijgen.

Leren van onze klanten

Klantgerichtheid betekent luisteren naar de klant, zijn behoeften in kaart brengen, en ook vragen naar zijn ervaringen over het project en de samenwerking. Dankzij de input die wij van onze klanten ontvangen tijdens klantentevredenheidsonderzoek kunnen wij continu bijsturen in het projectverloop en onze processen optimaal afstemmen op de noden van onze klanten. 

Chantal Vanaken
HR Manager
0032 89 819 100