Een energieaudit? Zet zelf de eerste stappen!

U krijgt pas een duidelijk zicht op de energiezuinigheid van uw bedrijfsgebouw als u alles in kaart brengt. Hiervoor kunt u een energieaudit laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. Niemand kent uw gebouw echter beter dan uzelf. Daarom raden we u aan om zelf al eens een energieaudit uit te voeren van uw gebouw. Zo merkt u al snel of het nuttig is om er extra specialisten bij te halen. Bovendien komt uw voorbereidend werk zeker van pas als basis bij de gesprekken. Hoe gaat u het best te werk?

Eerste stap

Hebben de verlichting, verwarming, koeling, ventilatie en het waterverbruik een aanzienlijke financiële impact op uw bedrijf? Of vormen ze een struikelblok in het goed functioneren? Als dat zo is, moet u deze aspecten sowieso aandachtig onder de loep nemen. De basisinformatie hiervoor is een duidelijk overzicht van alle kosten per jaar. Zo weet u wat uw gebouw u kost in absolute cijfers en ten opzichte van de totale werkingskosten.

Verlichting

Is er permanente kunstverlichting nodig om onder eender welke klimaatomstandigheid de bedrijfsactiviteit te blijven uitoefenen? In dat geval is een optimalisatie van de verlichting en de daglichttoetreding een aanrader. We kunnen de elektriciteitsbehoefte sterk inperken door meer daglicht te creëren, door aangepaste verlichtingsarmaturen te installeren of door eenvoudige aanwezigheidsdetectoren te plaatsen.

Binnenklimaat

Is het binnenklimaat soms te warm in de zomer en te koud in de winter? Bij erg extreme koude of hitte kunt u dat door de vingers zien, maar als dit regelmatig voorkomt, is er ongetwijfeld nood aan extra isolatie, efficiëntere zonwering en eventueel koeling. Neem zeker niet te snel uw toevlucht tot traditionele airconditioningsystemen. Het zal allicht een goede remedie zijn, maar daarmee pakt u het probleem niet bij de bron aan. Bovendien verbruikt airco veel energie.

Luchtkwaliteit en luchtdichtheid

Waait de wind doorheen de lokalen bij de minste windvlaag, zelfs bij gesloten ramen en deuren? Dat wijst erop dat het gebouw onvoldoende ‘winddicht’ is en dat de ‘luchtlekken’ gedicht moeten worden. Een onderzoek met een infraroodcamera geeft u bv. al snel zicht op de warmteverliezen.

Geeft de binnenlucht een onfrisse geur af? In dat geval moet u de werking van het ventilatiesysteem aan een nader onderzoek onderwerpen. Regelmatige reiniging van het bestaande verluchtingssysteem kan veel problemen oplossen.

Heeft u ‘ja’ geantwoord op één van bovenstaande vragen?

Dan moet dat onderdeel verder bekeken worden. In sommige gevallen ligt de oplossing voor de hand en kan het euvel verholpen worden door een eenvoudige ingreep (bv. relighting, bijkomende isolatie, vervanging van de beglazing, …) en is er geen tussenkomst vereist van een gespecialiseerd studiebureau.

Is er geen eenduidige oplossing mogelijk, dan gaat het meestal om een vertakte problematiek. Enkel met bijkomend onderzoek en studie krijgt u in zo’n geval uitsluitsel. De beste oplossing is vaak een afgewogen compromis omdat u met veel parameters rekening moet houden die met elkaar in conflict treden: de onderbreking of beperking van de bestaande bedrijfsactiviteit, de terugverdientijd van de investering, de fasering van de werken, de overlast, de globale impact op de eigen en omgevingsactiviteit, de kostprijs, …

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100