Een gulden middenweg?

Vroeger had elke bediende, al dan niet samen met een collega, zijn eigen kantoor waardoor iedereen min of meer op zijn eigen eiland leefde. Daar is men de jongste decennia van afgestapt met open landschapskantoren. Gevolg? Meer openheid en onderlinge contacten. Toch zijn er ook nadelen aan verbonden waardoor sommigen willen teruggrijpen naar de traditionele kantoorindeling. Het is dus zeker nuttig om beide opties naast elkaar te plaatsen en te kijken of er geen gulden middenweg is.

Deltha, landschapskantoor, kantoorbouw, mathieu gijbels
Geen

De voordelen van een landschapskantoor liggen voor de hand:

De voordelen zetten we graag voor u hieronder op een rijtje:

 • De aanwezigheid van medewerkers is in 1 oogopslag duidelijk
 • Medewerkers zijn beter bereikbaar
 • Een compactere bezetting zorgt voor een betere benutting van de ruimte
 • Vlottere onderlinge communicatie
 • Directe mondelinge interacties zijn eenvoudiger mogelijk
 • Lagere inrichtingskosten
 • Grotere flexibiliteit bij eventuele herschikkingen

 

Toch mogen we niet blind (of doof) zijn voor de nadelen van een landschapskantoor:

 • De vele geluidsbronnen (telefoons, gesprekken, printers, faxen, …) zorgen voor een grotere geluidsoverlast
 • Elke bediende heeft slechts een beperkte persoonlijke ruimte
 • Medewerkers vinden het vaker vermoeiend om geconcentreerd te werken
 • De werkplekken zien er op het eerste gezicht ‘gelijkwaardig’ uit, maar schijn bedriegt. Sommige werkplekken bevinden zich vlak bij een doorgang, andere vlak bij een raam, de ene zone heeft meer te kampen met lawaai dan de andere, de ene werkplek is frisser dan de andere, de privacy is beter bij de ene werkplek dan bij de andere, enz. Het credo van ‘iedereen gelijk’ gaat dus niet altijd op voor landschapskantoren en dat kan tot onderlinge twist leiden. Dat geldt veel meer dan bij traditionele kantoren, vermits het veel gemakkelijker is om in een landschapskantoor van plaats te wisselen dan wanneer 2 collega’s moeten wisselen van kantoor.

Ideale mix

Ideaal zou zijn om tot op zekere hoogte de voordelen van elke optie te behouden en de nadelen zoveel mogelijk uit te schakelen. Een klassieke kantoorverdeling kan wel degelijk gecombineerd worden met een landschapskantoor.

Hoe? Door bv. met glazen wanden te werken in plaats van ondoorzichtige scheidingswanden. Zo behoudt u het doorzicht en de lichtinval en toch creëert u een stillere werkomgeving waarin het mogelijk is om vertrouwelijke gesprekken te voeren zonder dat iemand kan luistervinken.

Een bijkomend voordeel is dat de ruimten voor verwarming en verlichting afzonderlijk regelbaar zijn. Kortom, het landschapskantoor blijft zo actueel, maar wordt wel aangepast binnen zijn context

Deltha, kantoorbouw, open landschapskantoren, traditionele kantoorverdeling, mathieu gijbels
Geen

Bouw- of renovatieplannen?

Leg ze in de handen van De Voordenkers!

Contacteer ons

 

David Leroy
Commercieel directeur
0032 89 819 100