Energiebesparing voor bedrijven: welke hulpmiddelen zijn er?

Energiebesparende renovaties zijn goed voor het milieu en goed voor de portemonnee, daar kunt u onmogelijk tegen zijn! Waarom slaan we dan niet massaal aan het verbouwen? Eenvoudig: de effecten van zo'n renovatie zijn meestal pas op lange termijn voelbaar, terwijl de investering wel op korte termijn moet gebeuren. Niet zomaar iedereen heeft de expertise in huis om hierin een optimaal evenwicht te vinden. Daarom geven we een overzicht van enkele steunmaatregelen die onze overheid biedt aan bedrijven die graag energie willen besparen. Met deze hulpmiddelen heeft u heel wat werktuigen in handen om uw energiebesparende renovatieproject aan te pakken. Al wat u daarna nog nodig heeft, is een goede aannemer!

Financiële ondersteuning

Over de subsidies en premies die de verschillende overheden en netbeheerders uitschrijven, hebben we het al gehad. Daarnaast kent de federale overheid een verhoogde investeringsaftrek toe aan bedrijven die energiebesparende investeringen doen. Op Vlaams niveau komen daar nog onder meer groenestroom- en warmtekrachtcertificaten, een korting op de onroerende voorheffing en extra IWT-ondersteuning voor duurzame technologische ontwikkeling bij. Om te weten te komen welke financiële voordelen uw project kan genieten, kunt u terecht op premiezoeker.be.

Energieadvies

Maar voor de financiën aan de orde zijn, moet u natuurlijk eerst weten welke renovaties u wilt doen. Daarvoor kunt u een beroep doen op energieadvies. Vertrekpunt daarbij is de energiescan (http://www.energiesparen.be/zelfscan-voor-kmos): een gratis online tool die u, na het beantwoorden van een aantal vragen, vertelt waarin het grootste besparingspotentieel voor uw bedrijf precies zit. Daarna kunt u vragen om uw dossier door te verwijzen naar een energieconsulent, die u verder begeleidt in de realisatie van deze energiebesparingen. Als extraatje krijgt u nog een reeks verhalen van ondernemers die u zijn voorgegaan en een referentiedatabank van hun energiebesparende investeringen.

En om even terug te komen op de financiën: de eventuele kosten die u maakt om advies in te winnen over uw energiebesparende renovatie, kunt u laten subsidiëren via de KMO-portefeuille. Hiervoor staat er per jaar 15.000 euro ter beschikking voor opleiding en advies.

Energiebeleidsovereenkomsten

Nog meer intensieve begeleiding is er voor bedrijven in de energie-intensieve industrie. In het voorjaar van 2015 zijn de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten goedgekeurd, die zullen lopen van 2015 tot 2020. De bedoeling is om de energie-efficiëntie van deze bedrijven te verbeteren zonder hun groeikansen te ondermijnen. Met andere woorden: de Vlaamse regering zorgt ervoor dat energiebesparende maatregelen rendabeler worden en belooft daarbij om geen bijkomende maatregelen op te leggen aan de bedrijven die tot de overeenkomsten toetreden. Van 2005 tot 2012 liep er al een gelijkaardig initiatief met de auditconvenant en de benchmarkingconvenant.

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100