Rook - en Warmteluiken

Rook- en warmteafvoer is belangrijk voor het beperken van roodschade, voor het garanderen van een veilige evacuatie bij brand, enz., …. Aangezien dit statische onderdelen zijn, worden deze vaak vergeten bij een onderhoud. Om in het geval van nood een goede werking te garanderen, raden we u aan jaarlijks een nazicht te laten uitvoeren of zelf uit te voeren.

Bij een jaarlijks nazicht voeren we een controle uit van:

  • vrije hoogte die nodig is wanneer de rookafvoer moet openen;
  • het goed werken van de sluitingen van mobiele rookschermen;
  • de goede staat van rubbers;
  • de batterij.

En we gaan de goede werking na van:

  • de luchttoevoer en luchtventilatoren, de openingsmechanismen en de afstandsbediening van de verluchters van de  
  • mobiele schermen;
  • de besturings- en signalisatieborden.

Vraag hier een onderhoudscontract aan

Vraag een onderhoudscontract aan

Jimmy Mebis
Manager Service & Onderhoud
0032 89 819 195