Uw bedrijfsgebouw is het uithangbord van uw bedrijf. Maar wist u dat u niet meteen een volledig nieuw kantoor- of bedrijfsgebouw hoeft te bouwen om weer helemaal up-to-date te zijn? Een slimme renovatie maakt van uw gebouw weer een fraai visitekaartje en een aangename werkplek.

Renoveren, een vak apart!

Eén van de belangrijkste bezorgdheden van onze klanten is hoe ze hun activiteiten kunnen verderzetten tijdens de renovatie van hun gebouw, met minimale impact op de organisatie en het bedrijfsresultaat. Wees gerust: de mensen van onze renovatieafdeling begeleiden u doorheen het hele administratieve traject en de wettelijke bepalingen. Ze zorgen ervoor dat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de werken. Zo kunt u zich blijven concentreren op het succes van uw onderneming. Ook bij renovatieprojecten werken wij graag in bouwteam voor een efficiënt verloop. Daarbij leggen we de expertise en het inzicht van de bouwheer, architect en aannemer meteen in de schaal.

Verschillende types van renovatieprojecten

Elke renovatie vergt een aanpak op maat. Mathieu Gijbels vertaalt uw bouwdromen graag naar een uitvoerbaar en realiseerbaar project, volledig volgens uw behoeften. Sommige projecten vragen immers om een diepgaande renovatie waarbij het gebouw volledig gestript wordt. Bij andere gebouwen volstaat dan weer een gevelrenovatie. Daarom onderscheiden we verschillende types van renovatieprojecten:

Kleine renovatiewerken

Ook voor kleine renovatie- of aanpassingswerken aan uw gebouw kunt u bij ons terecht. Een nieuw inkomportaal, een herindeling van een kantoor, een likje verf, … kunnen soms al wonderen doen. Onze afdeling ‘kleine renovaties’ voert al deze werken snel en efficiënt voor u uit.

Veelgestelde vragen

Kennis
Hoe uw energieverbruik doen dalen met renovatie?

Plannen voor een energiezuinig project? Dan is de eerste vraag vaak: bouwen of renoveren? Renoveren heeft doorgaans de bijklank van ‘moeilijk’ te zijn en dan is er de bedenking: “Is het niet veel eenvoudiger om alles gewoon plat te gooien en van nul te beginnen?” Soms is dat inderdaad de beste oplossing. Maar vaak kunt u met enkele gerichte ingrepen het energieverbruik van uw bestaande bedrijfsgebouw ook flink naar beneden halen.

Een goed voorbeeld? Ons eigen bedrijfsgebouw

Mathieu Gijbels realiseert op vraag van klanten energie-efficiënte gebouwen, dus is het niet meer dan logisch dat we zelf ook bewust omgaan met energie. Daarom besloten we een paar jaar geleden om, samen met het studiebureau Encon uit Genk, onze productiesites in Ellikom en Opglabbeek aan te pakken. Hun analyse had een onverwachte conclusie: de grootste energiebesparing zouden we realiseren door veranderingen door te voeren aan de verlichting. U leest het goed: de verlichting!

Meer licht en minder energieverbruik dankzij relighting

In grote ruimtes waar een hoge lichtsterkte vereist is om te werken, kan de bijdrage van de verlichting aan het elektriciteitsverbruik verrassend hoog oplopen. Het relighting-programma dat we ontwikkelden met Encon beloofde dan ook spectaculaire besparingen. Onze staal- en aluminiumateliers, plooihal en magazijnen kregen allemaal nieuwe lichtarmaturen met een hoge reflectiecoëfficiënt en elektronische sturing. Die armaturen zijn voorzien van superefficiënte ecolampen. Alles wordt geschakeld door een nieuw besturingssysteem met daglichtsensoren en aanwezigheidsdetectie. Het gaat dus om eenvoudige ingrepen zonder grote breekwerken en met minimale hinder voor de normale activiteiten in de ateliers.

Het resultaat? De nametingen tonen aan dat we tot 70% minder energie verbruiken voor verlichting dan voordien. Dat betekent een besparing van zo'n 228.000 kWh per jaar. Onze investering was dan ook terugverdiend op nog geen 3 jaar tijd. Bovendien beschikken we nu over een lichtsterkte van 250 lux op de werkplekken, tegenover 170 lux voor de relighting. En als kers op de taart werden we voor onze inspanningen beloond met de GreenLight Award 2013 door de Europese Commissie.

Natuurlijk is elk renovatieproject verschillend. Toch is het altijd de moeite waard om ook te denken aan schijnbaar kleine, simpele ingrepen wanneer u de energie-efficiëntie van uw gebouw wilt verbeteren. Een grote besparing kan in een klein hoekje zitten!

Kennis
Voordelen van BIM bij renovatieprojecten?

Wat betekent BIM?

BIM staat voor Bouw Informatie Model of Virtueel Bouwen. Daarbij wordt het volledige bouwproces opgehangen aan een 3D-computermodel. Bij de voorbereiding van uw renovatieproject worden alle bestaande gebouwen en situaties nauwkeurig opgemeten en in de computer ingevoerd. Het computermodel wordt nadien aangevuld met de te slopen onderdelen en de uit te voeren werken. Zo krijgen we een duidelijk zicht op de soms complexe situaties.

Wat zijn de voordelen van BIM bij renovatie?

Verbouwingen in stedelijk gebied zijn zeker niet altijd evident. Een grondige voorbereiding is absoluut noodzakelijk. Kunnen we met al het materiaal terecht op de werf? Is er ruimte voor kranen of hoogtewerkers? Dankzij BIM kunnen we al voor de start van de eigenlijke werf een juiste inschatting maken van al deze aspecten en mogelijke alternatieven voorzien.

Bovendien krijgt u dankzij het 3D-model als bouwheer een goed idee van hoe uw nieuwe project er zal uitzien. Minstens even belangrijk is dat u kunt inschatten wat de impact van de renovatie is. Wat wordt er gesloopt? Kan uw bedrijf operationeel blijven tijdens de werken? Waar kunt u de huidige stock opslaan? Wanneer kunnen bepaalde delen al in gebruik genomen worden? Al deze en andere vragen kunnen sneller en eenvoudiger beantwoord worden dankzij BIM.

Kennis
Hoe brandveilig renoveren?

Het boeiende aan een renovatie voor Mathieu Gijbels? Hoe complexer, hoe liever. Vergt een opdracht overleg, teamwork en knowhow? Dan komt onze meerwaarde als adviespartner goed van pas en leven onze medewerkers zich graag voor u uit. De brandveiligheid verliezen we tijdens de verbouwingen nooit uit het oog.

Een brand valt jammer genoeg nooit volledig uit te sluiten, maar we kunnen het risico wel verkleinen. En wat minstens even belangrijk is: we nemen voorzorgmaatregelen zodat een eventuele brand geen al te rampzalige gevolgen heeft voor uw bedrijf.

Enkele richtlijnen met betrekking tot brandveiligheid

Brandveiligheid is een heel complex gegeven. Het komt er dus op aan om u goed te laten adviseren en te begeleiden. Bij Mathieu Gijbels hebben we specialisten in huis die u deskundig kunnen verder helpen. Hierbij alvast enkele tips:

  • Probeer een brand sowieso altijd te voorkomen (denk aan de branddriehoek en zorg ervoor dat de 3 elementen van de driehoek niet tegelijk kunnen voorkomen). Ontstaat er toch brand, probeer de schade dan te beperken met actieve en passieve maatregelen zoals RWA, sprinklers, compartimentering, enz. Met efficiënte compartimentering zorgt u er bv. voor dat de brand gedurende een bepaalde tijd binnen een afgebakende zone blijft en de brandweer de kans heeft om erger te voorkomen. Er zijn voldoende materialen op de markt om dit te realiseren.
  • Denk op tijd na over brandveiligheid, liefst al vanaf de eerste ontwerpen. Hoe sneller we dit integreren in het bouwproces, hoe eleganter, efficiënter en goedkoper de brandwerende maatregelen zijn. Dat is bij renovaties nog meer het geval dan bij nieuwbouw. Eigenaardig genoeg bestaat er voor renovaties in feite nog geen wetgeving inzake brandveiligheid. Het is dus louter aan de brandweer om de regels te bepalen.
  • En last but not least: voorzie een degelijke brandpolis op maat van uw bedrijf. Zorg er zeker ook voor dat cruciale bedrijfsgegevens niet op 1 enkele plaats opgeslagen zijn. Zo vermijdt u dat ze definitief verloren gaan als er bv. een brand optreedt in het serverlokaal.

Zij bouwden samen met ons

Ontdek hier de inspirerende verhalen van onze klanten!

Gopa Keukens

Neeroeteren
David Leroy
Commercieel directeur
0032 89 819 100